Schoolhond

Schoolhond 

Sinds dit schooljaar is Flap bij ons op school.  Hij is een kruising tussen een teckel en een Jack Russel hond. Het karakter van Flap is vrolijk en opgewekt. Daarnaast is hij levendig, slim, vriendelijk en zelfverzekerd.  

Waarom een schoolhond? 

Een schoolhond werkt rustgevend, je kunt er mee knuffelen en moeilijke gesprekken meevoeren. Hij geeft onvoorwaardelijke liefde en verhoogt het zelfvertrouwen van de leerlingen. Wij zijn blij dat wij kinderen dit op onze school als extra kunnen aanbieden. 

Wat doet Flap op school? 

Samen met zijn begeleider juf CHarlotte is Flap op school. Een schoolhond troost, helpt en luistert. Hij geeft kinderen meer zelfvertrouwen en helpt ze zich op hun gemak te voelen. Hierdoor kruipen verlegen kinderen bijvoorbeeld uit hun schulp en kan hij op sociaal-emotioneel en intuïtief gebied veel toevoegen. 

Flap is een goede luisteraar en helpt kinderen die het soms moeilijk hebben. Het geeft niks als een kind zich een keer verspreekt of een woord verkeerd uitspreekt. Een schoolhond is geduldig, geeft geen commentaar en zal hem/haar niet uitlachen of verbeteren. Op deze manier krijgen de leerlingen meer plezier en zelfvertrouwen in het leren. 

Flap helpt kinderen duidelijk te communiceren met hun klasgenoten. Honden zijn net mensen: als je niet duidelijk tegen ze bent, begrijpen ze niet wat ze moeten doen. Met de schoolhond kun je commandospelletjes spelen in de klas, buiten of in de gymzaal. De hond spiegelt jouw gedrag. Ben je onduidelijk en/of heb je een onzekere lichaamshouding of zachte stem dan zal hij je niet begrijpen. Zo kun je de link leggen naar klasgenoten; die luisteren ook niet als je niet heel duidelijk zegt wat je van ze wilt. Op deze manier leren kinderen op een duidelijke communiceren en werken ze aan een weerbare houding. 

Welke afspraken hebben we gemaakt? 

Flap heeft een vast plekje bij juf Charlotte. Dit betekent dat Flap niet zomaar rond loopt in de school. Voor Flap is het namelijk ook belangrijk om een rustig plekje te hebben. Als het nodig is zal Flap aanwezig zijn in de verschillende units op school. We begrijpen dat de kinderen op onze school allemaal een eigen beeld hebben over het hebben van een hond als huisdier. We accepteren de verschillende zienswijze op het hebben van een hond vanuit cultureel aspect en leren de kinderen hierin elkaars mening te respecteren.