Onderwijsresultaten

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

Bij elk kind proberen we eruit te halen wat erin zit. Of dat nu leidt tot een plaatsing op het VMBO of het VWO, dat maakt niet uit. Als hij zich maar op zijn plek voelt. Het maken van de juiste schoolkeuze is niet altijd gemakkelijk. Daarbij willen wij u en uw kind graag helpen. Ouders en leerlingen worden tijdens de informatieavond en het voorlopig adviesgesprek ingelicht over het voortgezet onderwijs en het te volgen traject. Het is van groot belang dat uw kind bij alle gesprekken aanwezig is.

Schooladvies

Bepalend voor de plaatsing in het voorgezet onderwijs is het schooladvies. Dat wordt gebaseerd op de resultaten in lijn 1 tot en met 7 en natuurlijk op de uitslagen van de toetsen en onderzoeken in lijn 8. Het traject om te komen tot het definitieve advies ziet er als volgt uit:

Uitstroomgegevens

In het schooljaar 2021/2022 zijn de leerlingen uit groep 8 zo uitgestroomd:

vwo   2
havo    4
vmbo TL   6
vmbo KL-TL    4
vmbo KL    
vmbo BL-KL2
vmbo BL6