Onderwijsresultaten

Uitstroomgegevens

In het schooljaar 2022/2023 zijn de leerlingen uit groep zo uitgestroomd:

vwo1
havo7
vmbo tl7
vmbo kb/tl2
vmbo kb3
vmbo bb/kb
vmbo bb1

In het schooljaar 2021/2022 zijn de leerlingen uit groep 8 zo uitgestroomd:

vwo   2
havo    4
vmbo tl6
vmbo kb/tl 4
vmbo kb
vmbo bb/kb2
vmbo bb6