Ons onderwijs in de praktijk

Veilig, transparant en vernieuwend onderwijs

Individuele (leer)doelen zijn leidend

Aandacht voor elke leerling

Goede samenwerking en heldere communicatie met de ouders

Kinderen zijn betrokken bij hun leerproces

De leerkracht doet er toe