Onderwijs in units

De een kan goed rekenen, de ander is ver met lezen en spelling. Binnen het klassikale onderwijs op basis van leerjaren is er vaak geen ruimte om aan dit soort verschillen bij kinderen tegemoet te komen. Dat wordt anders met unitonderwijs. Door kinderen van diverse leerjaren bij elkaar te zetten in grotere eenheden, units, kunnen leerkrachten instructiegroepen samenstellen op basis van niveau in plaats van leeftijd. Daarbij leren kinderen niet alleen van de leerkrachten, maar ook van elkaar.

Geen anonieme groepen

Bij De Wegwijzer maken wij een verdeling in units. We werken met een onderbouwunit, middenbouwunit en een bovenbouwunit. Welke lijn bij welke unit onderwijs volgt verschilt per jaar, omdat wij echt kijken naar wat de verschillende lijnen nodig hebben. Op deze manier bieden wij kinderen de kans om zich echt te ontwikkelen op hun eigen niveau. Elke unit heeft zijn eigen instructieruimte en leerplein.

Zorgt unitonderwijs niet voor grote, anonieme verbanden? Die gedachte ligt voor de hand. Maar binnen de units zijn kinderen verdeeld in stamgroepen. Iedere stamgroep heeft een eigen ruimte, waar de kinderen dagelijks bij elkaar komen. Zo blijft de geborgenheid van de eigen ‘klas’ bewaard.

Onze teams

Leerkrachten vormen per unit een team en kunnen elkaars passies en kwaliteiten benutten. Het zijn allround professionals, waarvan een aantal een specialisme heeft. Zo hebben we onder meer een taal-, Jonge kind-, reken-, ouders en organisatie-, gedragsspecialist. De leerkrachten worden ondersteund door onderwijsassistenten. Daarnaast kunnen we gebruikmaken van een oefentherapeut, logopedist, leesconsulent en van medewerkers van het Centrum Jeugd en Gezin.

Bekijk onze teams